Raidesepelin puhdistus

Radan tukikerros joustaa ottaen vastaan liikennekuormat ja jakaen ne tasaisesti aluskerroksille. Taakan alla tukikerroksena toimivan sepelin rakenne muuttuu. Ennen pitkää sepeli on puhdistettava ja vaihdettava.

150 000 € vai 260 000 €?

Liikenteen ja radan tuennan seurauksena raidesepeli muuttuu hienorakenteisemmaksi ja sen ominaisuudet muuttuvat. Alkuperäisen toimivuuden palauttamiseksi sepelin hienoaines poistetaan ja 30–70 % sepelistä vaihdetaan uuteen. Näin vaikutetaan rakenteen kantavuuteen ja routimiseen. Raidesepelin puhdistus maksaa 150 000 €/km.

Jos puhdistusta ei tehdä, sepelin ominaisuudet heikkenevät, eikä tukikerros riitä pitämään raiteen asemaa ja asentoa oikeana. Liikennekuormat rasittavat rakenteita ja mm. vaurioittavat betonipölkkyjä. Kunnossapitokustannukset nousevat. Ratageometrian heiketessä radalle määrätään paino- ja nopeusrajoi-tuksia. Nyt vanha raidesepeli on vaihdettava kaivamalla. Hinta: 260 000 €/km.

(Kuva: Leif Rosnell VR-Yhtymä Oy)

Radan tukeminen

Radan tukemisella tarkoitetan radan alla tukikerroksena käytetyn sepelin tiivistämistä.

Lue lisää

Raidesepelin puhdistus

Tukikerrossepelin puhdistus lisää radan kantavuutta ja roudan kestävyyttä.

Lue lisää

Ratakiskon hionta

Kiskon hionnalla vaikutetaan matkustus-mukavuuteen, meluun ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Ratapölkkyjen vaihto

Viallisia ja rikkoutuneita ratapölkkyjä vaihdetaan säännöllisesti.

Lue lisää