Maantien kuivatus

Tieinfrastruktuuri sisältää paljon erilaisia rakenteita ja laitteita. Pitämällä kuivausjärjestelmät ja ojitus kunnossa vaikutetaan liikenneväylän kestävyyteen ja toimivuuteen.

500 € vai 5 000 €?

Sadevesiviemärien kunnossapidolla ylläpidetään niiden toimintakykyä. Alkavat vauriot havaitaan ajoissa ja ehkäistään niiden paheneminen. Korjauskustannukset pienenevät. Esimerkiksi sadevesiviemärin tukoksen avaaminen huuhtelemalla maksaa 500 €.

Jos viemäriä ei avata, se vaurioituu. Vesi alkaa kulkea betoniputken ulkopuolella vaurioittaen tierakenteita ja aiheuttaen lopulta sortuman. Liikenne on katkaistava, kaivettava vaurioitunut putki esiin ja korjattava se. Tukoksen avaaminen auki kaivamalla maksaa 5 000 €

Jos viemäriä ei avata, se vaurioituu

Tien pinta on painunut sortuneen viemärin päällä. (Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus)

Tukoksen avaaminen auki kaivamalla maksaa 5 000 €.

Vauriopaikka auki avattuna. Halkaisijaltaan useiden metrien levyinen aukko sulkee puoli kaistaa liikenteeltä. (Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus)

 

Kadun päällyste

Kun päällyste kuluu, liikennekuorma alkaa rasittaa kadun syvempiä rakenteita.

Lue lisää

Päällysteen urautuminen

Vilkasliikenteisillä maanteillä urautuminen on päällysteen uusimisen yleisin syy.

Lue lisää

Maantien kuivatus

Kuivatusjärjestelmät takaavat myös maantien toimivuuden ja kestävyyden.

Lue lisää

Siltojen liikuntasaumat ja kuivatusjärjestelmät

Siltojen vauriot liittyvät usein liikunta-saumoihin ja kuivatuksen puutteisiin.

Lue lisää