Radan tukeminen

Raidetta tuetaan tiivistämällä radan alla olevaa sepelikerrosta. Tuenta palauttaa radan geometrian ja kantavuuden. Työ tehdään yleensä keväällä roudan sulettua.

50 000 € vai 150 000 €?

Raiteiden alla on tukikerroksena sepeliä. Ajan myötä sepeli jauhaantuu junaliikenteen kuormituksessa. Sen seurauksena raide pääsee liikkumaan ja raidegeometria muuttuu. Geometria palautetaan raiteen koneellisella tukemisella, mutta ongelman pysyvä korjaaminen edellyttää tukikerroksen uusimista. Uusinta maksaa työn sisällöstä, raidesepelin laatuluokasta ja käytettävissä olevasta työraosta riippuen noin 50 000 €/km.

Jos ylläpitäviä korjauksia ei tehdä säännöllisesti, raidegeometria muuttuu ja radan turvallisuus heikkenee. Turvallisuuden takaamiseksi radalle määrätään nopeusrajoitus, joka pidentää matka-aikoja, aiheuttaen siten välillisesti kustannuksia. Pahoin vaurioituneen radan koko päällysrakenteen uusiminen maksaa 150 000 €/km.

(Kuva: Leif Rosnell VR-Yhtymä Oy)

Radan tukeminen

Radan tukemisella tarkoitetan radan alla tukikerroksena käytetyn sepelin tiivistämistä.

Lue lisää

Raidesepelin puhdistus

Tukikerrossepelin puhdistus lisää radan kantavuutta ja roudan kestävyyttä.

Lue lisää

Ratakiskon hionta

Kiskon hionnalla vaikutetaan matkustus-mukavuuteen, meluun ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Ratapölkkyjen vaihto

Viallisia ja rikkoutuneita ratapölkkyjä vaihdetaan säännöllisesti.

Lue lisää