Kadun päällyste

Kun päällyste kuluu, kadun kantavuus heikkenee. Liikennekuorman rasituksen kasva-essa riittävän suureksi katu pettää ja päällyste vaurioituu. Vesi pääsee kadun syvempiin rakenteisiin ja routa tekee pahojaan.

30 000 € vai 80 000 €?

Vauriot vältetään ajoittamalla uudelleen päällystys oikein. Samalla ehkäistään laajempien vaurioiden syntyä ja lisätään kadun kantavuutta ja käyttöikää. Päällysteen uusimisen hinta on 30 000 €/km.

Jos päällysteen uusintaa ei ajoiteta oikein, päällysteen kantavuus heikkenee ja siihen syntyy reikiä. Liikennekuormat rasittavat nyt kadun alempia kerroksia, jotka alkavat jauhaantua. Lopulta on uusittava sekä kadun rakenne että päälyste. Hinta: 80 000 €/km.

Vaurioitunutta kadun päällystettä. (Kuva: Ramboll/Mattila)

Kadun päällyste

Kun päällyste kuluu, liikennekuorma alkaa rasittaa kadun syvempiä rakenteita.

Lue lisää

Päällysteen urautuminen

Vilkasliikenteisillä maanteillä urautuminen on päällysteen uusimisen yleisin syy.

Lue lisää

Maantien kuivatus

Kuivatusjärjestelmät takaavat myös maantien toimivuuden ja kestävyyden.

Lue lisää

Siltojen liikuntasaumat ja kuivatusjärjestelmät

Siltojen vauriot liittyvät usein liikunta-saumoihin ja kuivatuksen puutteisiin.

Lue lisää